Wkkgz Klachtenregeling


Klacht & tuchtrecht

De praktijk is van uit de wet Wkkgz verplicht om klachten transparant en formeel af te handelen met behulp van een klachten functionaris. Daartoe is de praktijk aangesloten bij een erkende klachtenfunctionaris en geschillencommissie. Deze regeling is voor een laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten, met als doel het bereiken van een zo bevredigend mogelijke oplossing van de klacht. Als VBAG-therapeut ben ik automatisch bij deze partijen aangesloten.


Voor informatie over klacht- en tuchtrecht bezoek:

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

 

                        

Boerhaaveweg 54a
3401 MN IJsselstein
0640836724
info@Total-Balance.nl

Kamer van Koophandel: 30190461
Bankrekeningnr: NL09RABO0129137642