Holistische massages


Holistische massage richt zich op het herstel van het evenwicht tussen lichaam en geest. Niet verwerkte emoties, problemen en stress uiten zich vaak in lichamelijke klachten. Denk bijvoorbeeld aan een pijnlijke rug of nek, hoofdpijn, of last van de armen.

Het lichaam laat ons duidelijk weten dat het niet in balans is met onze geest en vraagt om aandacht voor de klachten.

Aandacht voor signalen, klachten en gevoel: ofwel bewustwording.


In deze snelle tijden gaan we te vaak voorbij aan ons gevoel. Met holistische massage wordt er gekeken naar verschillende aspecten en worden lichamelijke  maar ook emotionele aspecten aangepakt. Wat er gebeurt in het lichaam en dat zo goed mogelijk ‘te voelen’ is het uitgangspunt.

Het uiteindelijke en waardevolle doel is het komen tot meer inzicht en bewustwording; vertrouwd raken met de signalen van uw lichaam. Slechts één persoon kan ontdekken wat het lichaam te vertellen heeft en dat ben jezelf. Het op zoek gaan naar oorzaken en het oplossen van oud zeer geeft ruimte voor nieuwe energie.


Holistische massage levert een goede bijdrage aan bewustwording en daardoor neem je  zelf de verantwoordelijkheid voor jouw helingsproces.

Keuzes maken, prioriteiten stellen en rust nemen zorgen er o.a. voor dat een klacht niet steeds terug zal keren.

Als holistisch massagetherapeut ondersteun ik jou in dit proces.

 Klassieke massage


Een massagevorm waarin zowel de kennis van de Westerse gezondheidszorg als de Oosterse filosofie een belangrijke rol speelt. De mens wordt niet alleen als lichaam gezien, maar als een dynamische eenheid van lichaam en geest. Deze behandeling kan zowel preventief toegepast (ontspanning of stimulatie) als op een specifieke klacht worden gericht. Er kunnen verschillende doelen worden nagestreefd:

 • bevordering van de bloedcirculatie:
 • bevordering van vocht- en afvalstoffenafvoer
 • algehele of lokale ontspanning
 • algehele of lokale stimulering en activering
 • bestrijding van spiervermoeidheid, spierverharding, spierpijn en spierkramp
 • bestrijding van vermoeidheid en spanningen.

Energetische massage


Ons lichaam bestaat uit verschillende energiebanen en -stromingen (bloedsomloop, lymfestroom, ademhaling en levensenergie). Een energetische massage is een van de natuurlijkste manieren om het lichaam te bevrijden van stress en richt zich op de energiestroom in het lichaam en op bewustwording van verschillende sensaties (warmte of koude, pijn, tintelingen, open- of geslotenheid etc.)

Een mens in balans voelt zich evenwichtig, voldaan, compleet en liefdevol. 

Is die balans er niet – door een verstoorde levensenergie waarbij emoties als boosheid, verdriet of pijn de overhand hebben genomen – dan zal een gevoel van donkerte, zwaarte, leegte of onrust overheersen. De energiestroom is minder optimaal en moeheid, lusteloosheid of ziekte kunnen het gevolg zijn.Tijdens een energetische massage wordt je uitgenodigd om te voelen wat er is. Door jouw aandacht naar binnen te richten en te voelen, besef je wat er van binnen is. Gedachten, herinneringen of emoties die door de massage vrij komen brengen een bewustwordingsproces op gang. Door gevoelens en emoties te herkennen en vooral te erkennen en aanvaarden vindt er heling plaats. En dat geeft ruimte voor alle levensenergie om weer vrijelijk te kunnen stromen.


Haptische massage


Haptische massage komt voort uit haptonomie, Hapsis is het oude Grieks voor "gevoel" of "tast".

Bij haptische massage gaat het om "aanraken met gevoel". Haptische massage nodigt je uit om contact te maken                                                                                      met je gevoel, met de energiestroom in je lichaam. Waar loopt je jezelf voorbij en hoe zorgt je nu voor jezelf?

Dit kan onder andere helpen bij:

 • Bewustwording: Inzicht krijgen in jouw patronen.
 • Verbinden: Met datgene wat er bewust of onbewust van binnen speelt en om aandacht vraagt.
 • Loslaten: Van opgeslagen blokkades en of emoties zodat je de natuurlijke balans van je lichaam kan hervinden.

 Chakramassage


Volgens de Oosterse geneeskunst zijn er in het menselijk lichaam zeven plaatsen aan te wijzen waar lichaam en geest elkaar als het ware intiem ontmoeten. Deze punten liggen op een lijn die loopt van de bodem van ons bekken langs de wervelkolom naar de kruin. Op fysiek niveau corresponderen deze punten met onze spijsvertering, seksualiteit, uitscheiding, stofwisseling, ademhaling, bloedsomloop en hersenfuncties. Psychologisch zijn de punten verbonden met de kernbegrippen bestaan, voelen, handelen, liefhebben, uitdrukken, inzien en denken.

In deze energetische massage wordt de cliënt uitgenodigd om in contact te treden met deze punten die een mens kan ervaren als ijkpunten in zijn bestaan. De behandeling is niet een mechanisch ‘opendraaien’ van één bepaald chakra; via uiterst subtiele bewegingen wordt de aandacht van de cliënt naar de reeks van punten gebracht. Deze massage kan o.a. helpen bij:

 • Inzicht krijgen in jouw levensthema's.
 • Inzicht krijgen in jouw denkbeelden en emoties, wat blokkades kan helpen opheffen.
 • Het hervinden van jouw balans.

Reflexzonetherapie


Deze therapievorm wordt meestal ingezet als op meerdere plekken van het lichaam spanning ervaren wordt en men niet precies weet wat de klachten inhouden of waar de pijnlocaties zich bevinden. Via zogenaamde reflexzone gebieden, ook wel reflexpunten genoemd, worden meerdere delen van het lichaam beïnvloed.


Ik hanteer bij de reflexzone therapie de volgende massage vormen:


Voetreflexzonemassage


Een bijzonder ontspannende massage – die door iedereen kan worden ontvangen – met een interessante bijkomstigheid: alles wat zich – bewust of onbewust – bij een mens afspeelt is terug te brengen naar de voeten. Een gevoelige zone op de voeten kan worden gezien als een reflex van de spanning in een corresponderend deel van het lichaam of organen. Deze massage brengt je in contact met gevoelens of opvattingen waar u zich niet van bewust bent. Het kan een (nog) onbewust thema duidelijk maken dat mogelijk op een ander niveau een rol speelt. Door bewustwording van een thema (in relatie met gevoelens als bijvoorbeeld boosheid of angst) wordt ruimte vrijgemaakt voor meer levensenergie.

Een voetreflexzonemassage verbetert ook op fysiek niveau de bloed- en lymfecirculatie en energiestroom.


Bindweefselmassage


Bindweefsel of fascia is een netwerk van draden, vaak in de vorm van een vlies of pezen. Het bevindt zich op allerlei plaatsen in het lichaam zoals in en om spieren,  om organen, botten en zenuwen. Bindweefsel is een soort lijm die alles bij elkaar houdt, een beetje zoals vezels in fruit of een groot spinnenweb. Dit verbindende vermogen is belangrijk voor de bescherming van de spieren en organen, onze mobiliteit en een goede lichaamshouding.  Bindweefselmassage is een zeer effectieve vorm van massage en kan de beweeglijkheid van het lichaam vergroten en een algeheel gevoel van welbehagen

bevorderen. Als organen of andere functies niet goed werken dan is dat in de corresponderende huidzone waar te nemen. Door een zone te masseren wordt het daarmee samenhangende orgaan beïnvloed (net als bij voetreflexzonetherapie). Bindweefselmassage kan onder meer worden toegepast bij:

 • hoofdpijn en migraine
 • slapeloosheid en stress
 • chronische obstipatie, diarree, maag- en darmproblemen, menstruatieproblemen
 • gewrichtsklachten, gewrichts- en spierreuma
 • problemen met de wervelkolom, spit
 • Vermindering van verklevingen van de bindweefsel of fascia

Holistic Pulsing

Holistic Pulsingis een helende massagemethode waarmeeuwlichaam – door het zacht en ritmisch teschudden –wordt uitgenodigd los te laten en te ontspannen. Ons lichaam, dat voor een groot deel uit water bestaat, is een en al beweging en stroming:bloed, adem en energie. Kan de energie in het lichaam niet vrijuit stromen dan is dat te zien en ervaren zodra het lichaam zachtjes wordt gewiegd.

De kracht van hetpulsenligt in de zachtheid en vriendelijkheid. Het wiegen en schuddenheeft bijna altijd een ontspannend effect. Juist vanuit die ontspanning kan in het lichaam een nieuw evenwicht ontstaan.Wanneer is Holistic Pulsinggeschikt? Als u wilt onthaasten, bij vermoeidheid, stress en spanning
•bij een burn-out en lichamelijke klachten als hoofd-, rug- en spierpijn
•wanneer het denken het voelen in de weg staat en u opnieuw wilt leren genieten van de stroming in uw lichaam
•wanneer u via uw lichaam meer inzicht wilt krijgen in uw psyche
•bij het verwerken van intense gebeurtenissen
•bij het volgen van een vastenkuur
•als u veel geeft en ernaar verlangt om eens te ontvangen.

Focussen


Focussen is een zachtaardige, maar krachtig werkende vaardigheid, waarmee je kunt putten uit wijsheid van je eigen lichaam. Het is aandacht geven aan 'iets' van binnen dat nog vaag is en waarvan je toch kunt voelen dat het hoort bij iets in je leven. Veel mensen weten wel dat bepaalde gevoelens op een bepaalde plek in je lijf kunnen zitten. Denk bijvoorbeeld aan de uitspraken een knoop in je maag hebben of een brok in je keel hebben., vlinders in de buik, een last op de schouder dragen, enz. Als je bij dat 'iets' stilstaat op een vriendelijke, uitnodigende manier, krijgt het de kans zich te ontvouwen en zijn eigen verhaal te vertellen. Door bewust aandacht te geven aan zo'n plek in je lichaam, kan deze zich als het ware gehoord voelen. Door dit op een vriendelijke, uitnodigende manier te doen, kan deze plek, of dit gebied, de eerste vaag bewuste, later heldere informatie, die hierin besloten ligt, vrij geven.


Door zo te luisteren naar het innerlijk weten, kan er een verandering plaatsvinden, waardoor je houding ten opzichte van een probleem of situatie in je leven verandert. Het wordt duidelijk waar het echt om gaat. Meestal leidt dit tot opluchting, fysieke ontspanning en kleine of grote veranderingen ten goede in je leven.

Bij focussen ben je niet bezig met het steeds opnieuw beleven van je gevoelens of emoties, en ook niet met van alles uitplussen over jezelf en verklaringen zoeken. Het is een proces van luisteren naar wat je lijf je aanreikt en met aandacht en respect stilstaan bij wat er daar van binnen ís, zonder oordeel en zonder meteen een oplossing te willen. Het verrassende is dat er dan op een heel diep niveau verandering kan komen; je organisme weet zelf hoe dat moet


Iedereen kan leren focussen

Sommige mensen focussen van nature; zij hebben een soort naar binnen gerichte, luisterende aandacht voor wat er lijfelijk in hen omgaat. De meeste mensen moeten het (opnieuw) leren. De een leert het wat makkelijker dan de ander, net als dansen of zingen. Ook een beetje focussen kan al heel wat speelruimte geven. Je kunt het uit een boekje leren, of in individuele sessies met je therapeut 


Als je hebt leren focussen, beschik je over een vaardigheid die je in je verdere leven kunt toepassen, op allerlei momenten, in allerlei situaties.


 • Focussen helpt je bijvoorbeeld om erachter te komen wat je werkelijk voelt en wat je echt wilt; je leert op een positieve manier met zelfkritiek om te gaan.
 • Focussen helpt je ook om oude pijn en oude patronen los te laten, of die delen van jezelf die je verbannen hebt weer in het geheel op te nemen. Dat geeft ruimte voor innerlijke groei en er komt energie vrij voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Focussen kan ieder ander proces waar je mee bezig bent ten goede komen, bijvoorbeeld vrijwel elke vorm van therapie en lichaamswerk, je spirituele ontplooiing, het ontwikkelen van je creatieve mogelijkheden. Bovendien: wie heeft leren focussen, kan anderen daarin laten delen. Dat komt de menselijke verhoudingen ten goede, in de privésfeer en in je werk, eigenlijk in alle situaties waar mensen met mensen te maken hebben.