Verwijzing huisarts
Voor deze behandelingen heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig.


Afspraken
Alle behandelingen geschieden op afspraak. Bij verhindering dient minimaal 24 uur van

tevoren te worden afgezegd; niet afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.


Vergoedingen
De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de therapeutische behandelingen geheel

of voor een groot gedeelte. Zie hiervoor u zorgpolis of raadpleeg uw zorgverzekeraar.

Gelieve het consult na afloop te pinnen of contant te betalen.

Btw-nummer:op aanvraag
Kamer van Koophandel: 30190461
Bankrekeningnr: NL09RABO0129137642